Планирани почивни дни

Планирани почивни дни

През месец Октомври:

12 Събота и 13 Неделя

19 Събота и 20 Неделя

–––––––––-